Canvi d´un lector d´empremtes per l´aplicació de control horari Etempus

L’empresa AP havia adquirit e instal·lat, feia 6 mesos, un sistema de fitxatge mitjançant un dispositiu d’empremtes, van instal·lar el lector d’empremtes a l’entrada del magatzem perquè els treballadors/es realitzessin el marcatge en entrar i sortir de la feina.

Problemes amb el sistema de fitxatge amb el lector d’empremtes

L’hi vam preguntar, a la persona encarregada de revisar i controlar els horaris dels treballadors/es, que ens mostres els marcatges de qualsevol dels treballadors de l’últim mes.

Aquesta pot ser la sol·licitud que ens faci un inspector de treball en cas que ens vulguin revisar el nostre sistema de marcatge.

En demanar els llistats, van sorgir els problemes del sistema de marcatge que tenien, “cites textuals“:

  • bé és que de vegades fan el marcatge, però el lector d’empremtes no el recull
  • és que de vegades no recorden marcar
  • el programa per revisar els marcatges no és intuïtiu sinó més aviat complicat

Conclusions del sistema de control horari actual

L’empresa havia invertit diners i temps en la instal·lació del sistema, a formar la persona encarregada del control i als treballadors/es per utilitzar-los, però el sistema no estava funcionant.

Un altre error de concepte que vam poder veure és la idea que, sí que són els treballadors els que han de fer el marcatge, però és obligació de l’empresa controlar que aquests es facin per poder presentar-los davant d’un requeriment d’un inspector.

Etempus Iniciar Jornada

Solució de control horari i gestió de treballadors que proposem

Arribats a aquest punt us presentem l’aplicació d’Etempus per al control horari dels treballadors, amb Etempus aconseguim els objectius principals que ha de tenir qualsevol aplicació:

  • Els treballadors/es són els que fan el marcatge de l’horari d’entrada i de sortida
  • La persona encarregada del control té les eines per dur-lo a terme d’una manera intuïtiva i sense perdre temps de la seva feina
  • Obtenim un informe mensual de les hores realitzades de cadascun dels treballadors/es

Implementació de l’aplicació de control horari Etempus

Després de realitzar la presentació, l’empresa A.P. va donar de baixa el contracte amb el sistema de control mitjançant empremtes dactilar i va contracta els serveis de l’aplicació Etempus, amb la qual actualment treballen per al control dels horaris, calendaris laborals i gestió de projectes.