Software de control horari empresa amb diferents botigues

L’empresa C.C., amb més de 7 botigues i la seu central, va decidir implementar un sistema de control d’horaris i gestió de recursos humans.

Com gestionava els recursos humans l’empresa?

Com veiem a molts dels nostres clients, C.C. utilitzava les eines de què disposava per poder portar el control dels horaris, vacances, permisos, baixes, etc.

Una de les coses que ens va cridar més l’atenció, va ser el sistema de gestió per al control de les vacances dels empleats, la persona responsable de recursos humans utilitzava un calendari a paper, per a cadascuna de les botigues, i més de 7 retoladors de color per a la gestió de les vacances, on cada treballador representava un color.

La responsable també havia de fer la ronda de trucades diària a cada botiga, per conèixer l’estat i anotar les possibles incidències.

Presentació de l’aplicació de gestió de recursos humans Etempus.

Realitzem la presentació de l’aplicació ETEMPUS a la persona responsable, de seguida la presentació es va convertir en una xerrada dinàmica de preguntes i respostes per l’interès generat.

Durant la presentació, la responsable va poder veure com estalviaria temps en tota la gestió dels treballadors/es, sent molt més eficient la gestió.

Etempus Iniciar Jornada

Beneficis de l’aplicació de recursos humans

El sistema de programari basat en el núvol d’Etempus permet controlar i administrar els horaris dels empleats des d’una ubicació central.

El sistema de control dhoraris ha permès a C.C. millorar la comunicació entre les 7 botigues, en permetre que els horaris dels empleats siguin compartits, actualitzats i controlats des d’una sola ubicació central.

Reduint notablement el temps utilitzat en la gestió i eliminant els errors que es generaven a la programació de vacances, permisos, etc. aconseguint així l’objectiu de portar una gestió de forma precisa i eficient.

calendari treballador programari de control horari

Testimoni de la responsable de recursos humans

Olga, la responsable de recursos humans, a qui volem agrair les seves aportacions, ens comenta que utilitzant 5 minuts al dia té el coneixement de l’estat del personal a totes les botigues i a les oficines centrals.

A partir dels informes que genera l’aplicació, tenim el coneixement necessari per poder portar els marcatges dels treballadors al dia:

 

  • Llistat dels treballadors que no han iniciat la jornada
  • Registre dels marcatges del dia anterior

Millores contínues de l’aplicació Etempus

Com hem dit l’Olga ens ha fet aportacions interessants per millorar l’aplicació, Etempus és una aplicació de gestió de recursos humans que està en creixement continu, a partir de les idees aportades pels nostres clients.

Entre algunes de les aportacions, Olga ens va suggerir afegir un apartat de notícies a l’aplicació, vam recollir la seva idea i la vam desenvolupar, actualment ja pots programar notícies a l’aplicació per poder enviar-les a tots els treballadors, a un departament de l’empresa oa un sol treballador.